Naujadara

Naujadara yra anglų kalbos termino "Innovations" vertimas į lietuvių kalbą. Naujadara yra kultūrinis fenomenas, jo samprata priklauso nuo pasiekto kultūros lygio. Mažiau išsivystę asmenys supranta inovacijas daiktavardžio pavidalu, suteikdami šiam terminui naujovių - naujų prekių, daiktų, paslaugų, išradimų ir kt. prasmę. Labiau pažengę žmonės ima suprasti inovacijas veiksmažodžio pagrindu kaip naujovių kūrimo ir įgyvendinimo procesą - naujovių darymą - Naujadarą. Mūsų teikimu Valstybinė lietuvių kalbos komisija dar 2004 metų sausio 30 dieną pritarė naujadaros termino vartojimui. Deja, šalis dar bręsta šio termino pažangiam supratimui. Galbūt dėl to pagal inovacijas Lietuva lieka paskutinėse ES šalių gretose.  

Pagal JAV inovacijų sampratą naujadaros ciklą sudaro keturi etapai: fundamentiniai moksliniai tyrimai, taikomieji tyrimai, plėtra ir komercinimas. Mokslas be abejonės yra naujadaros įrankis ir jis privalo kurti naujas žinias, kurių įgyvendinimas - plėtros ir komercinimo uždavinius sprendžiančių institucijų reikalas.

Naujadaros grupėje mokslo uždavinius sprendžia Strateginės savivaldos institutas, o naujovių plėtros darbas tenka naujadaros bendrovei "Eksponentė". Naujadaros grupė remiasi S.Paulausko sukurta Virtualikos metateorija, Savivaldos dialektikos, Darniosios naujadaros, Strateginės savivaldos ir Atsakingosios energetikos metodologinėmis sistemomis. Tyrimų rezultatai apibendrinti monografijoje “Paulauskas S. Savivaldos dialektika. Teorija, metodologija, modeliai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. 1999. - 251 p.”, straipsnių rinkinyje “Paulauskas S. Demokratinė savivalda. Kaip patobulinti Lietuvos valstybės valdymą. Klaipėda: UAB “Eksponentė”. 2000. – 108 p.”ir daugelyje publikacijų.

Taikomieji moksliniai tyrimai suformavo šiuos pagrindinius naujadaros lygmenis:

1.      Asmenybės strateginės savivaldos sistemos formavimas;

2.      Socialinės organizacijos strateginės savivaldos sistemos formavimas;

3.      Veiklos (ūkio, verslo) šakos strateginės savivaldos sistemos formavimas;

4.      Regiono, miesto, rajono, klasterio strateginės savivaldos sistemos formavimas;

5.      Valstybės strateginės savivaldos sistemos formavimas.

6.      Valstybių bendrijų ir globalios strateginės savivaldos sistemų formavimas.

Per daugelį metų klostosi darni homogeninė strateginės savivaldos žinių ir virtualių įrankių sistema, kurią sudaro Virtogenijos, Antropogenijos, Sociogenijos ir Technogenijos metodologinės sritys:

1.      Virtugenija - tai informacinių sąveikų prigimties ir raidos modeliavimas.

2.      Antropogenija - žmogau sprigimtues ir raidos modeliavimas.

3.      Sociogenija - socialinių santykių prigimties ir raidos modeliavimas.

4.      Technogenija - gebėjimų ir meno prigimties ir raidos modeliavimas.

Artėjame prie momento, kada galėsime pasakyti, jog pavyko sukomponuoti Pasaulio raidos spiralę. Juk to siekiame jau greitai pusę amžiaus.