Paskutinės publikacijos / Recent publications

 

 • Paulauskas S. Anthropogeny: HUMAN QUALITY VIRTUAL LEAP/ Management - Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2020, № 1(36). -P.61-66.
 • Paulauskas S. South Baltic Blue Growth index/ Management - Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2019, № 2(35). -P.83-89.
 • Paulauskas S. Blue Growth Circular Innovation. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 12, No. 4, doi:10.12716/1001.12.04.21, pp. 813-818, 2018.
 • Paulauskas S. Circular economy 3:00: tourism service case/ Management - Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2018, № 1(32). -P.91-97.
 • Paulauskas S. Virtualics: Where did the Dialectic?/ Management - Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2017, № 2(31). -P.105-109.
 • Paulauskas S. Towards  European Union Strategic Self-Management/ Management - Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2016, № 2(29). -P.51-56.
 • Paulauskas S., Paulauskas A. Offshore wind energy social compatibility tool/ Management - Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2014, № 2(25). -P.51-57.
 • Kristina Koebe, Stasys Paulauskas, Aleksandras Paulauskas. Sustainable development of bussness and culture partnership/ Management - Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2014, № 1(24). -P.47-50.
 • Paulauskas S. Potentials of offshore wind energy in the Baltic Sea (Lithuania). Offshore Wind - Magazine for THE OFFSHORE WIND INDUSTRY. Rotterdam. VoL IV, No01, 2013. -P35-36.
 • Paulauskas S., Paulauskas A. Jūros vėjas apšvies, paveš ir sušildys. Mokslas ir gyvenimas. 2012 m. Nr.9( 646). -P. 35-37.
 • Guseinoviene, A. Senulis, J. Vaupsas, J. Januteniene, B. Rudnickij, S. Paulauskas, A. Paulauskas. Possibilities of Energy Savings through Conversion to LED Lighting in Western Region of Lithuania // Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2012. – No. 4(120). – P. 35–38.
 • Paulauskas S. Ugnies kultūros saulėlydis. Mokslas ir Technika. ISSN 0134-3165. 2012 01. -P.34-35.
 • Paulauskas S., Paulauskas A. Darnioji naujadara. Mokslas ir Technika. ISSN 0134-3165. 2011 12. -P.10-11.
 • Juan Biurrun, David Vélaz Ciaurriz, Idoia Arteta Gorriz, Jesús Hernández, Aleksandras Paulauskas, Raimundas Paulauskas, Stasys Paulauskas, Alfredo Sierra, Mariusz Trojanski, Amaya Pierola Zabalza, Kazai Zsolt. Advanced Education Tool on Renewable Energy Sources Management./ADVANCED LEARNING TECHNOLOGIES ALTA‘2011 CONFERENCE PROCEEDINGS.ISSN 2029-8331. Kaunas: Aleksandras Stulginskis university. 2011. -P.74-81.
 • Paulauskas S., Paulauskas A. Naujadaros priemonės - žinių ekonomikos prekės. Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2009 11 (605). - P.28-29.
 • Paulauskas S., Paulauskas A. Atsakingosios energetikos link. Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2009 9 (603). – P.30-32.
 • Perspectives of offshore wind energy development in marine areas of Lithuania, Poland and Russia. /Final scientific report on INTERREG IIIa project POWER. Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University. 2008. In Lithuanian and English languages.
 • Paulauskas S. Sustainable security: the virtual approach./Vadybos šiuolaikinės tendencijos. Mokslo darbų rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISBN 978-9955-423-69-0. Vilnius, 2008. –P.275-296.
 • Paulauskas S. Inovacijos ar naujadara? DELFI portalas. 2008 gruodžio mėn. 10 d.
 • Makštutis A., Paulauskas S., Smaliukienė R. Harmonous development of the State and Society./Vadybos šiuolaikinės tendencijos. Mokslo darbų rinkinys. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISBN 978-9955-423-69-0. Vilnius, 2008. –P.175-184.
 • Informacinių gebėjimų ugdymas : mokomoji knyga / Natalija Mažeikienė, Laima Liukinevičienė, Diana Šaparnienė, Jolita Lukšytė, Stasys Paulauskas, Audronė Glosienė, Jurgita Rudžionienė, Vita Mozūraitė. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 399, [1] p. : iliustr. ; 25 cm. - ISBN 978-9986-38-884-5 (įr.).
 • Paulauskas S., Paulauskas A. The virtualics and strategic self-management as tools for sustainable development./ Technological and economic development of economy, Baltic Journal on Sustainability. 2008. 14(1): 76–88.
 • Paulauskas S., Paulauskas A. Vėjo energetikos plėtros veiksniai. /Elektros erdvės. ISSN 1648-6927. Vilnius. 2008 Nr. 1(19). P.16-19.